Serwis edukacyjny

Międzynarodowy program edukacyjny

Stworzenie płaszczyzny współpracy dla uczącej się młodzieży i studentów z różnych krajów leży w interesie każdego państwa. W ramach wymiany młodzieży, zagranicznych stypendiów i wycieczek młodzi mają możliwość otworzenia się na świat i poznania nowych horyzontów.

Największą barierą w przymusowym lub chwilowym kształceniu zagranicą jest nieznajomość kultury i języka kraju. Przyswojenie chociaż części obyczajów, podstawowych zwrotów, a przede wszystkim brak barier i chęć otwarcia na nowych ludzi pomogą wszystkim, którzy postawili na wymianę bądź naukę poza Polską. Doświadczenie z pobytu naukowego zagranicą bardzo często procentuje mocną pozycją w CV, która przekonuje wielu pracodawców. Łatwość nawiązywania kontaktów należy do największych zalet młodych ludzi.